Autenticitatea și caracteristicile materialului prețios și pietrelor prețioase și semiprețioase sunt garantate pe viață.

Bijuteriile sunt marcate în conformitate cu legislația în vigoare, sub îndrumarea și controlul Camerei de Stat pentru Supravegherea Mărcii.

Garanția nu include deteriorările bijuteriilor provocate din cauza accidentelor, neglijenței, a utilizării necorespunzătoare sau a altor factori care nu au legătură cu defectele de material sau de manoperă.